147 Pincho de Gambas
23. Mai 2020
150 Chorizo
23. Mai 2020

148 Jamón Serrano

4,90€

Serrano Schinken